Radomska Grupa Opowiadaczy

 grupa nieformalna

Radomska Grupa Opowiadaczy zawiązała się na początku 2017 roku podczas warsztatów opowiadania prowadzonych przez Szymona Góralczyka (Karawana Opowieści), który stał się ojcem chrzestnym naszej grupy. Od tego czasu spotykamy się regularnie, ćwiczymy i występujemy. Członkowie naszej grupy to indywidualności o różnych zainteresowaniach i charakterach, jednak łączy nas pasja do snucia opowieści i zabawy słowem. W naszym repertuarze są: dawne bajki, baśnie i legendy z różnych stron świata, pieśni i ballady. Nie stronimy również od historii prawdziwych.

Nasz dorobek to kilka programów grupowych: „Światy znane i nieznane”, „Bajki Ukraińskie”, „Bajki Czeskie”, „Opowieści słowiańskie – dla dorosłych”, „Opowieści (nie)tylko miłosne”; oraz indywidualny „Wędrownik i śpiewający kijaszek”.

Występowaliśmy m.in. na Dniach Radomia 2018, w Fosie pełnej kultury i na wieczorach opowieści w Amfiteatrze.

  • Portfolio ID: 198
  • Talenty: śpiew, muzykowanie, instrumenty etniczne, interakcje ruchowe, występy dla dzieci, występy dla dorosłych, prowadzenie warsztatów, animacje urodzinowe, występy on-line, nagrania audio-video
  • Wymagania techniczne: Nagłośnienie mikroporty
  • Facebook: http://facebook.com/radomskagrupaopowiadaczy
  • Rodzaj rozliczenia: umowa zlecenie, umowa o dzieło