Alia Vuk

 opowiadacz

Jestem wielbicielką rosyjskiego eposu oraz literatury rosyjskiej. Opowiadam historie, które poruszają zarówno serca jak i umysły.
Dorastałam wraz z eposem rosyjskim, a więc chciałabym dzielić się mądrością, ukrytą w bylinach – rosyjskich Pieśniach Epickich. Fascynują mnie mocarze Rusi Kijowskiej, a zwłaszcza mocarki – kobiety walczące.
Zorganizowałam już nie jeden wieczór opowiadań o nazwie „Kobieta walcząca”, który był poświęcony obrazowi odważnej mocarki.
Niesamowity klimat kryją także w sobie historie narodu wędrownego, który przybył kiedyś na ziemie rozległej Rosji. Są to magiczne historie Romów, które opowiadam pod dźwięk cygańskiej gitary.
Rosyjska literatura piękna również staje się fabułą opowiadanych przeze mnie na żywo historii. Mądrość sztuk Czechowa, opowiadań Gogola oraz Tołstoja składają się w niesamowity głęboki spektakl psychodeliczny.
Opowiadam, bo chciałabym przenieść jak słuchacza, tak zarówno i siebie samą do magicznego światu opowiadań.
Czasami w swoich spektaklach łączę sztukę opowiadania ze sztuką aktorską oraz z niesamowitymi dźwiękami folkowych instrumentów, na których gra doświadczony muzyk.
W roku 2020 wygrałam grant w ramach Mikrograntów, dzięki czemu zorganizowałam trzydniowe warsztaty sztuki opowiadania dla dorosłych we Wrocławiu.
Uczestniczę w festiwalach opowiadaczy oraz dniach opowiadań. Prowadzę stronkę na FB, popularyzującą epos rosyjski o nazwie „Byliny to nie bliny”.
Z radością przygotuję prelekcję o folklorze Rosyjskim, o baśniach ludowych i ich postaciach, iż z wyksztalcenia jestem filologiem rosyjskim.
Uważam, że opowiedziana historia to przeżyte życie, które potrafi pozytywnie wpłynąć na nasz światopogląd…

  • Portfolio ID: 186
  • Talenty: śpiew, muzykowanie, instrumenty etniczne, interakcje ruchowe, występy dla dorosłych, prowadzenie warsztatów, występy on-line
  • Wymagania techniczne: nagłośnienie
  • Facebook: https://www.facebook.com/alea.alicja
  • Rodzaj rozliczenia: umowa zlecenie, umowa o dzieło